Zespół Aspergera u u dziewczynek

Hans Asperger opisując zespół Aspergera początkowo wykluczał możliwość diagnozowania go u dziewcząt. Dopiero dalsze dowody kliniczne spowodowały zmianę jego stanowiska.
Prawdopodobnie więc kryteria zespołu Aspergera zostały oparte na behawioralnym fenotypie chłopców, a przez to wiele dziewcząt i kobiet nie spełniało kryteriów i nie było diagnozowanych.

Czytaj dalej „Zespół Aspergera u u dziewczynek”

Potrzeby społeczne ucznia z Zespołem Aspergera

little-boy-108317_1920

Zespół Aspergera należy do całościowych zaburzeń rozwoju. Dziecko z ZA cechują między innymi deficyty w sferze rozumienia sytuacji społecznych, motywów działania, myśli i uczuć innych osób. Wynika to z odmiennego funkcjonowania mózgu. Niezwykle ważną rolę odgrywa tzw. zaburzenie teorii umysłu. Z tego powodu dziecko z ZA może mieć duże trudności z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych drugiego człowieka. Nie zauważa sygnałów przekazywanych poprzez mimikę i gesty.

Czytaj dalej „Potrzeby społeczne ucznia z Zespołem Aspergera”

Kara a konsekwencja

KARA

 • Kara to działanie niezapowiedziane.
 • Jest zrobieniem przykrości po to, żeby uniknąć pewnej sytuacji w przyszłości.
 • Karzemy wtedy kiedy czujemy się źli i bezsilni, kiedy chcemy odreagować
 • czy zemścić się za swój wstyd, strach i gniew.
 • Karzemy czasem po to, żeby udowodnić kto tu rządzi i kto jest górą.
 • Kara może być skuteczna, ale rodzi gniew, strach, chęć odwetu.
 • To nie są uczucia jakie chcemy wzbudzać w naszych dzieciach.
 • Kara czasem jest trudniejsza dla nas. Może także wzmocnić pewne zachowania.
 • Zmniejsza poczucie odpowiedzialności za zachowanie u naszych dzieci.

KONSEKWENCJE

 • Konsekwencje różnią się od kar przede wszystkim tym, że są zapowiedziane i powinny być zrealizowane.
 • Nie są formą zemsty, czy odreagowania.
 • To, że się pojawiają, nie zależy od naszego humoru, a od zachowania dziecka.
 • Są stałym elementem porządkującym domowe życie, warto je przypominać.
 • Jeżeli przekroczy się pewne zasady trzeba być przygotowanym, że wiąże się to z pewną ceną, trzeba ponieść konsekwencje swojego zachowania.

ZAMIAST KARANIA

 • Wskaż jak powinno się zachować, zanim zdąży zrobić coś nie tak.
 • Wyraź ostry sprzeciw bez oskarżania.
 • Wyraź swoje uczucia i oczekiwania. Oceniaj zachowanie dziecka, nie dziecko.
 • Pokaż, jak naprawić zło, także to wyrządzone przypadkiem.
 • Daj dziecku moźliwość wyboru.
 • Jeżeli jest to potrzebne – działaj i to zdecydowanie.
 • Pozwól ponieść konsekwencje złego zachowania.
 • Nie słuchaj protestów, udawaj, że nie słyszysz krzyków i niegrzecznych słów.
 • Kilkakrotnie powtórz polecenie spokojnym tonem.
 • Odeślij dziecko na kilka minut do bezpiecznego, cichego, nudnego miejsca gdzie będzie mogło się uspokoić (przestać płakać).